ინდივიდუალური და ჯგუფური ტრენინგები

საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR), მარკეტინგი, ინტეგრირებული კომუნიკაციები, პერსონალური ბრენდინგი, ლიდერობა..... [...]

PRპოლიტიკა/პოლიტიკური PR

დღეს პოლიტიკური პოზიციონერებისთვის უმთავრესი ბერკეტი სწორედ საზოგადოებასთან ურთიერთობაა. სახელმწიფოს განვითარების მთავარი კომპონენტი საზოგადოებაა. საზოგადოების არჩევანი [...]

ემოციური ველი

„ემოციური ველი“,  ეს ისაა რის გარეშეც არაფერი ხდება სახალხო და საზოგადოებრივი.   დღეს მსოფლიო უფრო სახალხო და [...]

ზელენსკის ფაქტორი

    საკომუნიკაციო სტრატეგიაზე  რომლითაც ახლა  უკრაინა  მოქმედებს მალე  ვრცლად დაიწერება. დაწერენ ექსპერტები, დაიწერება წიგნებში. მომავლის, [...]