სეზონური კამპანია შეთავაზება ჰორეკა სექტორს

დასვენების, გართობის და ტურიზმის აქტიური სეზონი მოდის. ჰორეკა ბიზნესისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია. [...]

ინდივიდუალური და ჯგუფური ტრენინგები

საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR), მარკეტინგი, ინტეგრირებული კომუნიკაციები, პერსონალური ბრენდინგი, ლიდერობა..... [...]

PRპოლიტიკა/პოლიტიკური PR

დღეს პოლიტიკური პოზიციონერებისთვის უმთავრესი ბერკეტი სწორედ საზოგადოებასთან ურთიერთობაა. სახელმწიფოს განვითარების მთავარი კომპონენტი საზოგადოებაა. საზოგადოების არჩევანი [...]

PR და მარკეტინგული აუდიტი, კომუნიკაციის ექსპერტი

    მიიღეთ რეკომენდაციები და  უკეთესობის გეგმა. გაიგეთ მეტი თქვენი პროდუქტის/კომპანიის საბაზრო პოტენციალის შესახებ. პროფესიონალის „გვრდითი [...]