ინდივიდუალური და ჯგუფური ტრენინგები

თემატიკა

  • საზოგადოებასთან ურთიერთობა  (PR)
  • მარკეტინგი
  • ინტეგრირებული კომუნიკაციები
  • პერსონალური ბრენდინგი
  • ლიდერობა
  • „ინფლუენსი“ (influence)
  • შენი სამსახური და ინტეგრირებული კომუნიკაციები

 

დეტალურად ტრენერისა და მიმდინარე ტრენინგების შესახებ იხილეთ პრეზენტაცია

ტრენინგი 2024