ინდივიდუალური და ჯგუფური ტრენინგები

თემატიკა – საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR), მარკეტინგი, ინტეგრირებული კომუნიკაციები. ყველა კურსი მოიცავს :თეორია + ქეისები (ადგილობრივი და საერთაშორისო ) + სავარჯიშო ქეისები

დეტალურად ტრენერისა და მიმდინარე ტრენინგების შესახებ იხილეთ პრეზენტაცია