იმიჯი გარესამყაროს მიერ აღქმაა, საზოგადოების აღქმადობითი დამოკიდებულებაა სუბიექტისადმი. რეპუტაცია იმ აქტივობების და აქტივების ნაკრები რომელიც ამ აღქმადობას სტაბილურ დამოკიდებულებად აქცევს.

მართებული იმიჯი სუბიექტისადმი კეთილგანწყობას იწვევას, დადებითი რეპურტაცია კი მას არგუმენტებით ამყარებს. იმიჯს თუ სუბიექტის  წარმოჩენელი რაობა განაპირობებს, რეპუტაციას მისი დაგროვილი გამოცდილება, წარმატების ნიშნები და სვათა სეფასება და დმოკიდებულება ქმნის.

ზოგადი წარმატებისთვის  აუცილებელია დადებითი  იმიჯის და რეპუტაციის ქონა. სწორედ ამიტომ 

 

  • კორპორატიული იმიჯი (საერთო და პერსონალის მაგ; საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრის …….)
  • პერსონალური იმიჯი (მეტყველება, დრესკოდი, პროტოკოლი….) სწავლება /  უზრუნველყოფა
  • მოვლენური / საქმიანი იმიჯი
  • ჩაცმულობა-უნიფორმები