იმიჯი გარესამყაროს მიერ აღქმაა, საზოგადოების აღქმადობითი დამოკიდებულებაა სუბიექტისადმი. რეპუტაცია იმ აქტივობების და აქტივების ნაკრებია, რომელიც ამ აღქმადობას სტაბილურ დამოკიდებულებად აქცევს.

მართებული იმიჯი სუბიექტისადმი კეთილგანწყობას იწვევს, დადებითი რეპურტაცია კი მას არგუმენტებით ამყარებს. იმიჯს თუ სუბიექტის  წარმოჩენელი რაობა განაპირობებს, რეპუტაციას მისი დაგროვილი გამოცდილება, წარმატების ნიშნები და სხვათა შეფასება და დმოკიდებულება ქმნის.

ზოგადი წარმატებისთვის  აუცილებელია დადებითი  იმიჯის და რეპუტაციის ქონა. სწორედ ამიტომ ჩვენ გთავაზობთ  ერთად ვიზრუნოთ შემდეგზე: 

  • კორპორატიული იმიჯი (საერთო და პერსონალის მაგ: კომპანიის პროფესიონალური  და სოც.პასუხისმგებლობის,   საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრის და აშ …)
  • პერსონალური იმიჯი (მეტყველება, დრესკოდი, პროტოკოლი, ლიდერობა….  ) 
  • მოვლენური / საქმიანი იმიჯი
  • პრომოციულ – იერსახითი (მაგ. ბრენდინგი, ჩაცმულობა-უნიფორმები…) ჩვენ შეგვიძლია ერთად ვიზრუნოთ  თქვენ იმიჯსა და რეპუტაციაზე, ან/და შემოგთავაზოთ ტრენინგები , რომელიც ამ მისიის უკეთ შესრულებაში დაგეხმარებათ.