ინდივიდუალური და ჯგუფური ტრენინგები

თემატიკა :

  • საზოგადოებასთან ურთიერთობა  (PR)
  • მარკეტინგი
  • ინტეგრირებული კომუნიკაციები
  • პერსონალური ბრენდინგი
  • ლიდერობა
  • „ინფლუენსი“ (influence)
  • შენი სამსახური და ინტეგრირებული კომუნიკაციები

ყველა კურსი მოიცავს: თეორია + ქეისები (ადგილობრივი და საერთაშორისო ) + სავარჯიშო ქეისები

დეტალურად ტრენერისა და მიმდინარე ტრენინგების შესახებ იხილეთ პრეზენტაცია

ტრენინგი 2024

ტრენინგები ტარდება როგორც პერსონალური შეხვედრების,  ისე ონლაინ ფორმატით.