რამდენად ეფექტურად მუშაობს თქვენ მიერ წარმოებული კომუნიკაციები?  UPGEORGIA გთავაზობთ ინტეგრირებული კომუნიკაციების ექსპერტის მომსახურებას. ის შეისწავლის თქვენ აქტივობებს საზოგადოებასთან ურთიერთობის, მარკეტინგის და რეკლამის მიმართულებით, ჩაატარებს ინტეგრირებული კომუნიკაციების აუდიტს და მოგცემთ რეკომენდაციებს.

მათთვის ვინც PR, მარკენტინგული და სარეკლამო მომსახურებებით ჯერ არ სარგებლობს,  გვაქვს   სპეციალური შემოთავაზება. ისარგებლეთ  „პირველადი რეკომენდაციის“  სერვისით და დაგეგმეთ თქვენზე მორგებული საკომუნიკაციო სისტემა. „პირველადი რეკომენდაციის“ სერვისი გულისხმობს ექსპერტისთვის კომპანიის ან/და პროდუქტის გაცნობას, მის სპეციალურ კითხვარზე პასუხების გაცემას და შესაბამისი რეკომენდაციის მიღებას. პირველადი რეკომენდაციით  განისაზღვრება  რა ტიპის სამსახური შექმნათ, რა მეთოდოლოგიით იმუშაოთ, როგორ დაგეგმოთ მარკეტინგული ბიუჯეტი ისე,  რომ თქვენ „საფულეს მოერგოს“ და კომპანიის ფინანსური განვითარება უზრუნველყოს (და არა პირიქით).