გაგიეთ რამდენად ეფექტურად მუშაობს თქვენ მიერ წარმოებული კომუნიკაციები. UPGEORGIA გთავაზობთ ინტეგრირებული კომუნიკაციების ექსპერტის მომსახურებას. ის შეისწავლის თქვენ აქტივობებს საზოგადოებასთა ურთიერთობის, მარკეტინგის და რეკლამის მიმართულებით, ჩაატარებს ინტეგრირებული კომუნიკაციების აუდიტს და მოგცემთ რეკომენდაციებს.

მათთვის ვინც PR, მარკენტინგული და სარეკლამო მომსახურებებით ჯერ არ სარგებლობს, გვავქს   სპეციალური შემოთავაზება. ისარგებლეთ  „პირველადი რეკომენდაციის“  სერვისით და დაგეგმეთ თქვენზე მორგებული საკომუნიკაცია სისტემა. „პირველადი რეკომენდაციის“ სერვისი გულისხმობს ექსპერტისთვის კომპანიის ან/და პროდუქტის გაცნობას, მის სპეციალურ კითხვარზე პასუხების გაცემას და შესაბამისი რეკომანდაციის მიღებას. პირველადი რეკომენდაციით  განისაზღვრება  რა ტიპის სამსახური შექმნათ, რა მეთოდოლოგიით იმუშაოთ, როგორ დაგეგმოთ მარკეტინგული ბიუჯეტი ისე,  რომ თქვენს „საფულეს მოერგოს“ და კომპანიის ფინანსური განვითარება უზრუნველყოს (და არა პირიქით).