ტექსტილი, სარეკლამო სამსახურის პროდუქცია

 UP-ის სარეკლამო სამსახურის ტექსტილზე მუშაობის  ნიმუშები. მეტი პროდუქციის სანახავად  :